4. Kā ūdens kļūst jonizēts?

Jonizēts vai, kā to bieži sauc,” dzīvais” vai „mirušais” ūdens tiek iegūts no parasta ūdens. Elektrolīzes procesā ūdens sadalās divās daļās, kuras tiek iegūtas vienlaicīgi divos dažādos jonizatora traukos. Viena daļa tiek uzlādēta ar vāju pozitīvu elektrisko lādiņu un kļūst skāba (pH=2-4). Tāds ūdens tiek saukts par skābo ūdeni („mirušais” ūdens jeb anolīts). Otra daļa iegūst vāju negatīvo lādiņu un kļūst sārmaina (pH=10-12). Tāds ūdens tiek saukts par sārmaino ūdeni („dzīvais ūdens” jeb katolīts).

pH Test