5. Kas ūdenim piešķir aktivitāti?

Ūdenim aktivitāti piešķir elektrolīzes procesā iegūtie pozitīvie un negatīvie elektriskie lādiņi, ko sauc par oksidācijas-reducēšanās potenciālu (ORP). Bez tam ūdens iegūst sārmu un skābju īpašības, ko izsaka ar rādītāju pH.

pH Test