6. Kā izpaužas jonizēta ūdens iedarbība?

Aktivizēts ūdens tāpat kā citi mūsu organisma šķidrumi pēc būtības ir vāji elektrolīti. Bez tam aktivizēta ūdens šūnām ir cita struktūra, tās kļūst līdzīgas organisma šķidrumu šūnām. Tāpēc organisms šo ūdeni uztver kā „savu” šķidrumu un tas uzreiz iekļaujas organisma procesos. Medicīna nosaka slimību kā šūnu enerģētiskās sistēmas traucējumu. Aktivizēts ūdens efektīvi novērš šos traucējumu, tātad, arī slimību cēloņus. Bez tam ūdens sastāvdaļu dažādie pH radītāji palīdz regulēt organisma skābju-sārmu līdzsvaru.

pH Test